Utoljára javítva: 1999-05-18 

Bibliai rejtvények I.

 

1. 2. 3. 4. 5.

 

 

1. forduló

 

1. Mi köze van az 1Kor 1-nek és a 2Kor 13-nak a szentmiséhez?

2. Sorold fel a kisprófétákat!

3. Keress ki minél több bibliai szöveget, ahol oroszlánról van szó!

4. Hol található "Jeremiás levele"?

5. Ki és hogyan bizonyította be, hogy Zsuzsanna ártatlan?

6. Ki volt Onizemusz?

7. Hol található az a két mondat az Ószövetségben, amelyeknek mássalhangzói sorrendben a következõk:

tymmgnhztttgtktdnmgslysbbtszmjrmtkt

tymstrrlfgylmzttnmgskrpkklfglkfnytnbnntkt

8. Ki mondta kinek azt a mondatot az Újszövetségben, amelynek mássalhangzói sorrendben:

szbdnktkrmplgrttltnlklmgstrzn

 

2. forduló

 

1. Állítsd sorrendbe az evangéliumokat aszerint, hogy hány fejezetük van!

2. Mi a különlegessége a 118. zsoltárnak?

3. Hol szerepel a Bibliában hétpecsétes könyv, és mi történt az ötödik pecsét feltörésekor?

4. Mik azok a menedékvárosok?

5. Milyen szél perzselte meg a kalászokat a fáraó álmában?

6. Hol találhatók Izajás könyvében az Úr Szolgájáról szóló énekek?

7. Hol található az a mondat az Ószövetségben, amelynek mássalhangzói sorrendben a következõk:

mkrrbnksbbsmtdmntcsztrnhzjzsfmrnmvltbnn

8. Ki mondta azt a mondatot az Újszövetségben, amelynek mássalhangzói sorrendben:

hzzlgndlsvgymzglmmbrktlszrmzkmgtlflbmlk

 

3. forduló

 

1. Hogy hívták Jób lányait?

2. Melyik ószövetségi könyv "kedvenc szava" az, hogy hiábavalóság? (Már rögtön a 2. versében megtalálható!)

3. Ki engedte ki Jojachin királyt a börtönbõl?

4. Hova temették Jákobot?

5. Kik a jelenlévõk Jézus színeváltozásakor?

6. Mit vitt az az ember, akinek a nyomába kellett szegõdnie a tanítványoknak, hogy megtudják az utolsó vacsora helyét?

 

7. Hol található az a két mondat az Ószövetségben, amelyeknek mássalhangzói sorrendben a következõk:

cskgyntjjlmzzlflyrszglmttkstlgymlcsbl

hnmnpmlyzrszgtlkjrssvrskmgvnnkrstvrdslngynngyk

8. Ki mondta azt a mondatot az Újszövetségben, amelynek mássalhangzói sorrendben:

mtdtknkmhkztkrdm

 

4. forduló

1. Mit válaszolt Jézus annak az embernek, aki arra kérte, hogy vegye rá testvérét az örökség megosztására?

2. Egészítsd ki a mondatot!

A ............ országa hasonlít a ................., amelyet fogott az ..........., belekeverte három ........... ............, s az egész ............... ............ .

3. Mi volt Zakariás próféta hatodik látomása?

4. Mi köze van Ady Endrének az Ez 38-hoz?

5. Mit vitt magával Judit Holofernész halála után?

6. Milyen madár miatt vakult meg Tóbiás?

7. Hol található az a két mondat az Újszövetségben, amelyeknek mássalhangzói sorrendben a következõk:

kldtsmcskzrlhznklvszttjhhzszl

nmhlyslvnngyrkktlknyrtsddbnksktyknk

8. Ki mondta azt a mondatot az Ószövetségben, amelynek mássalhangzói sorrendben:

ndjtkszlmtnnknpnktglvtshzmntddgttttk

 

5. forduló

 

1. Hová küldi a lusta embert a Példabeszédek könyve?

2. Egészítsd ki a mondatot!

A zsidóktól ....... ízben kaptam ......... híján .........., ........... megbotoztak, ............ megköveztek. ........... szenvedtem hajótörést, .......... nap és .......... éjjel a nyílt tengeren hányódtam.

3. Abdiás próféta könyve szerint mi lesz Jákob háza? Mi lesz József háza? Mi lesz Ézsau háza?

4. Milyen jelet kért Istentõl Gedeon?

5. Melyik városban élt Zakeus? Milyen fára mászott föl? "Kinek a fia volt?" (Vigyázz, idézõjeles kérdés!)

6. Hol található a tízparancsolat a Bibliában?

7. Hol található az a két mondat az Ószövetségben, amelyeknek mássalhangzói sorrendben a következõk:

ngddhgyznpflsmrjtzrvgyzstnttrtdmgszvt

rrtzhllttzrtlmgmsztttzgldzttsmglytmgzrkbnlvvztslnylt

8. Ki mondta azt a mondatot az Újszövetségben, amelynek mássalhangzói sorrendben:

rmtblltszmndnknkszvbmtsdmgkttkzlkrskvlsztsdhgytvgyzpstlszlgltbnzthlytmlytjdshtlnllhgytthgyztmgllthlyrjssn

 

Vissza a csemegékhez